SMART SYSTEMS  
 
   

Αρχική Σελίδα Προφίλ Εταιρίας Επικοινωνία Οικονομικά στοιχεία Χάρτης Αναζήτησης

Αναζήτηση: Σύνθετη Αναζήτηση
 
Αρχική Σελίδα    
Κατάλογος    
Ο Λογαριασμός μου    
Στο Καλάθι    

 
Αρχική ΣελίδαΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Magnetizer ®

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Μαγνητοϋδροδυναμική είναι το φαινόμενο κατά το οποίο παράγεται ρεύμα, όταν ένα μαγνητικό πεδίο εφαρμοστεί κατά διεύθυνση κάθετη προς τη ροή ενός ηλεκτρικά αγώγιμου ρευστού. Στην περίπτωση αυτή ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το αγώγιμο ρευστό με διεύθυνση κάθετη τόσο ως προς τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου όσο και ως προς τη ροή του ρευστού.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 

Η μαγνητοϋδροδυναμική έχει βρει τα τελευταία χρόνια πρακτική εφαρμογή στην εξοικονόμηση υγρών καυσίμων και την μείωση των ρύπων καύσης σε βιομηχανικές και οικιακές εγκαταστάσεις.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

Το μόριο του υδρογόνου αποτελείται από ένα πρωτόνιο (+) και ένα ηλεκτρόνιο (-). Μπορεί να είναι διαμαγνητικό ή παραμαγνητικό ανάλογα με το spin του πυρήνα του. Εμφανίζεται σε δύο διαφορετικές ισομερείς καταστάσεις την para- και την ortho- που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά πυρηνικά spin.

 

Το para-μόριο του υδρογόνου που αποτελείται από δύο άτομα, το ένα άτομο έχει αντιπαράλληλο spin από το άλλο και είναι διαμαγνητικό, ενώ το ortho-μόριο του υδρογόνου, το ένα άτομο έχει παράλληλο spin σε σχέση με το άλλο με την ίδια κατεύθυνση περιστροφής και το μόριο είναι παραμαγνητικό.

 

Η μορφή ortho- είναι εξαιρετικά ασταθής κατάσταση δηλ. υψηλότερης ενέργειας. Έτσι για λόγους ασφαλείας το υγρό υδρογόνο, που χρησιμοποιείται σαν καύσιμο στους πυραύλους και στα διαστημικά λεωφορεία, αποθηκεύεται στην περισσότερο σταθερή αλλά χαμηλότερα ενεργειακά κατάσταση para-. Κατά την απογείωση όμως που χρειάζεται τεράστια ενέργεια η μορφή ortho- είναι η επιθυμητή. Σε θερμοκρασία δωματίου το 75% του υδρογόνου είναι στην μορφή para- (σταθερή) και μόνο στους -235ºC είναι το 99% στην μορφή ortho-.

 

Στη δεκαετία του ΄50 ο Αμερικανός επιστήμονας Simon Ruskin από τα εργαστήρια του Los Alamos πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την μαγνητική διέγερση του υγρού υδρογόνου, που χρησιμοποιούταν σαν καύσιμο πυραύλων, από την μορφή para- στην υψηλότερα ενεργειακά μορφή ortho-. Η μαγνητική διέγερση επετεύχθη με τη χρήση μιας συστοιχίας ραβδόμορφων μαγνητών προσαρμοσμένων γύρω από τη γραμμή τροφοδοσίας του καυσίμου.

 

Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και στα υγρά καύσιμα. Τα υγρά καύσιμα αποτελούνται από μόρια υδρογονανθράκων ευθείας ή κυκλικής αλυσίδας, όπως έχει αποδειχθεί από τους Γάλλους φυσικούς Verdet & Kerr τα μόρια των υδρογονθράκων μπορούν να πολωθούν και παρουσιάζουν διπολική ροπή, η οποία έχει μετρηθεί. Έτσι για παράδειγμα το επτάνιο έχει Qm=7.6, το οκτάνιο Qm=8.56, το βουτάνιο Qm=4.59, το πεντάνιο Qm=5.6 και το βενζόλιο Qm=11.27 (πηγή : CRC Handbook of Chemistry and Physics, Magnetic Rotatory Power, Tables de Constantes et Donnees Nuimerique section Pouvour Rotarie Magnetique). Η διπολική αυτή ροπή μετράται ως εξής: όταν τα μόρια κάποιου υδρογονάνθρακα υποστούν την επίδραση μαγνητικού πεδίου, στρέφουν το επίπεδο του πολωμένου φωτός. Η γωνία στρέψης είναι ανάλογη της έντασης του μαγνητικού πεδίου, του είδους του υδρογονάνθρακα και της πυκνότητάς του. Με βάση τη γωνία στρέψης υπολογίζεται η διπολική ροπή και κατά συνέπεια η πολικότητα του μορίου.

 

Αυτό σημαίνει ότι το μόριο του επτανίου ή του οκτανίου με την επίδραση του μαγνητικού πεδίου μπορεί να πολωθεί και να αποκτήσει κάποιο φορτίο. Το μόριο του οκτανίου που είναι το κύριο συστατικό της βενζίνης αποτελείται κατά 84,2% από άνθρακα και 15,8% υδρογόνο. Καύση όπως όλοι ξέρουμε είναι η αντίδραση με το οξυγόνο. Όταν καίγεται το μόριο του οκτανίου αποδίδει 12,244 ΒTU ανά λίμπρα άνθρακα και (27,028 BTU ανά κιλό άνθρακα) και 9,081 BTU ανά λίμπρα υδρογόνου (21,635 BTU ανά κιλό υδρογόνου).

 

Όμως τα μόρια του οκτανίου είναι σε διάταξη κλωβού με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αντίδραση του οξυγόνου με τα άτομα που βρίσκονται εσωτερικά αυτών των κλωβών. Επιπλέον τα μόρια του οκτανίου δημιουργούν μεταξύ τους ψευδοσυσσωματώματα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των μορίων του οξυγόνου στις εσωτερικές ομάδες μορίων αυτών των συσσωματωμάτων.

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η πλήρης αντίδραση (καύση) των ατόμων άνθρακα που βρίσκονται εσωτερικά αυτών των σχηματισμών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω με την επίδραση του μαγνητικού πεδίου τα μόρια του επτανίου ή του οκτανίου πολώνονται και απωθούνται μεταξύ τους. Έτσι τα συσσωματώματα σπάνε και το οξυγόνο διεισδύει στο εσωτερικό τους με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη καύση.

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAGNETIZER® ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

Με την τεχνολογία Magnetizer® για την μεταβολή της μαγνητικής κατάστασης των μορίων των υδρογονανθράκων, όπως περιγράφτηκε παραπάνω, χρησιμοποιούνται μονοπολικοί μαγνήτες κεντρικής εστίασης.

 

Οι μονοπολικοί μαγνήτες κεντρικής εστίασης της Magnetizer ®είναι κεραμικοί μαγνήτες στους οποίους έχει απομονωθεί ο ένας πόλος με αποτέλεσμα η μαγνητική ροή να είναι μέγιστη στον άλλο πόλο. Έτσι το ρευστό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το καύσιμο, εκτίθεται αποκλειστικά στην κεφαλή του μαγνήτη, όπου οι μαγνητικές γραμμές έχουν την μέγιστη πυκνότητα, δηλ. η διεύθυνση κίνησης του καυσίμου είναι κάθετη στον άξονα του μαγνήτη. Τα μόρια του αέρα έχουν αρνητικό φορτίο (-). Η έκθεση των μορίων του υδρογονάνθρακα στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο Νότιος πόλος, έχει σαν αποτέλεσμα τη φόρτισή τους με θετικό φορτίο (+). Έτσι η ένωση των μορίων υδρογονανθράκων με τα μόρια του αέρα είναι πιο εύκολη, γεγονός που οδηγεί σε ακόμη καλύτερη καύση. Γενικά η μεταβολή της μαγνητικής κατάστασης των μορίων των υδρογονανθράκων με την επίδραση μονοπολικών μαγνητών κεντρικής εστίασης είναι πιο αποτελεσματική.

 

Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και οι διπολικοί μαγνήτες, όπου η ροή του καυσίμου είναι παράλληλη στον άξονα του μαγνήτη. Έχει αποδειχθεί όμως πειραματικά αλλά και πρακτικά ότι οι μονοπολικοί μαγνήτες κεντρικής εστίασης είναι πολλαπλάσια πιο αποτελεσματικοί από τους διπολικούς σε όλες τις εφαρμογές (καύσιμο, νερό ή φυσικό αέριο). Για την απόδειξη της καλύτερης αποτελεσματικότητας των μονοπολικών μαγνητών κεντρικής εστίασης συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο της Ναγκόγια στην Ιαπωνία και το Πολυτεχνείο της Chestochwa στην Πολωνία καθώς οι καθηγητές W.Nowak και A. Szczypiorowski. Στην περίπτωση αυτή ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, που παραγόταν από ένα κεντρικής εστίασης μονοπολικό μαγνήτη, εφαρμόσθηκε για να μετατρέψει το μόριο του υδρογονάνθρακα από την para- στην ortho- μορφή του. Το πείραμα διεξήχθη σε φούρνο μεταλλουργίας και η μεταβολή στο spin του υγρού καυσίμου διαπιστώθηκε οπτικά με τη χρήση κάμερας υπέρυθρων.

 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ & Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ MAGNETIZER®

 

Το πρόβλημα της ρύπανσης τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπιστεί πρακτικά με την τοποθέτηση καταλυτών στην έξοδο των καυσαερίων από τους κινητήρες της εξωτερική καύσης. Δυστυχώς όμως η χρήση καταλυτών έχει κάποια σημαντικά προβλήματα.

 

Για να λειτουργήσουν (στην πραγματικότητα για να μην καταστραφούν) χρειάζονται αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα όμως η αμόλυβδη βενζίνη περιέχει υψηλό ποσοστό αρωματικών υδρογονανθράκων των οποίων η τοξική και καρκινογενετική δράση είναι γνωστή. Αυτό σημαίνει, ότι εάν καταστραφεί ο καταλύτης λόγω φυσικής φθοράς και δεν αντικατασταθεί, τα καυσαέρια που παράγονται θα περιέχουν υψηλό ποσοστό αρωματικών υδρογονανθράκων. Επίσης οι φωσφορικοί εστέρες και οι ενόλες που περιέχονται στα καυσαέρια των καταλυτικών κινητήρων είναι άκρως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, όπως έχει αποδειχθεί από έρευνες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α (Dr. Hans A. Nieper Department of Medicine the Paracelsus Sibersee Hospital Hannover, Germany). Το καρβονυλικό νικέλιο Ni(CO4) και το τετρακαρβονυλικό νικέλιο είναι από τις πιο τοξικές ουσίες που υπάρχουν στη φύση λόγω της υψηλής τοξικής και καρκινογενετικής δράσης τους ( TLV=0,05ppm, OSHA). Όταν το μονοξείδιο του άνθρακα οξειδώνεται σε διοξείδιο του άνθρακα από καταλύτη Νικελίου, αυξάνονται και οι πιθανότητες παραγωγής καρβονυλικού νικελίου και του τετρακαρβονυλικού νικελίου ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο καταλύτης έχει φθαρεί.

 

Τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός ότι η χρήση καταλυτών δεν είναι η πλέον ασφαλής λύση για το περιβάλλον και τον άνθρωπο αλλά είναι η πλέον εύκολη και βολική για τους κατασκευαστές.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φιλοσοφία για την μείωση των εκπομπών των καυσαερίων που επικρατεί σήμερα στην κατασκευή κινητήρων δεν είναι η βελτιστοποίηση της καύσης του ίδιου αυτού καθ' αυτού του κινητήρα, αλλά η χρήση καταλυτών που θα μειώνουν τα καυσαέρια που προέρχονται από τον κινητήρα. Η κατασκευή κινητήρων υψηλών θερμοκρασιών με υψηλό βαθμό συμπίεσης με σκοπό την αύξηση της ισχύος, οδηγεί στην μεγαλύτερη παραγωγή οξειδίων του αζώτου ΝΟx, η οποία για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται η χρήση καταλυτών. Παράλληλα δεν λαμβάνονται υπόψη οι επικαθίσεις των στερεών υπολειμμάτων της καύσης που δημιουργούνται στο θάλαμο καύσης του κινητήρα μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας. Οι επικαθίσεις αυτές όταν θερμαίνονται λειτουργούν σαν σημεία ανάφλεξης που οδηγούν σε ανεξέλεγκτη ανάφλεξη του μίγματος με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών επιβλαβών καυσαερίων.

 

Η φιλοσοφία της τεχνολογίας MAGNETIZER® είναι η υποβοήθηση της βελτιστοποίησης της καύσης στο θάλαμο καύσης του κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφτηκε. Αυτό σημαίνει πρακτικά οικονομία καυσίμου και μείωση καυσαερίων άμεσα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι σταδιακά μετά την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος καθαρίζεται ο θάλαμος καύσης, τα μπεκ, τα μπουζί κλπ. από τα υπολείμματα της καύσης με αποτέλεσμα σε ένα παλιό κινητήρα να έχουμε καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση των μαγνητικών πεδίων είναι μια οικονομική λύση σε απόλυτα νούμερα, η οποία όμως δεν είναι αναλώσιμη. Οι κεραμικοί μαγνήτες της Magnetizer® έχουν σχεδόν μηδενική απώλεια του μαγνητικού τους πεδίου.

 
Ταξινόμηση ως πρός:    ΠΡΟΙΟΝ      ΤΙΜΗ     Προκαθορισμένο    

 
Φορτώνει...